X

Folk High Schools in Finland

In the Finnish educational system, the role of the folk high schools is to provide adult education and non-formal adult education. The teaching in folk high schools is mainly general education, but initial and further vocational training is also offered. There are 87 folk high school campuses in Finland. Folk high schools are typically chracterized by being residential and by having an ideological and pedagogical freedom.

A central form of activity for folk high schools is the so-called long course. In practice, this period is divided into different study lines which on the average last from 30 to 36 workweeks. Teaching on the long courses tends to concentrate on social and humanistic subjects, art subjects and languages.

There has also been a great increase in the number of short courses offered by folk high schools. A majority of folk high schools now also offer open university courses with more and more being offered each year.

The folk high school movement is characteristic of the Nordic countries. It originated in Denmark around the middle of the 19th century.

Following folk high schools have a presentation page or information about the school in English. The links below will take you directly to this information / presentation page.

Alkio-opisto
Axxell, Brusaby
Axxell, Lappfjärd
Axxell, Överby
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Haapaveden Opisto
Iso Kirja -opisto
Itä-Hämeen opisto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Jamilahden kansanopisto
JHL-opisto
Joutsenon Opisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kainuun Opisto
Kankaanpään opisto
Karkun evankelinen opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Kauhajoen evankelinen opisto
Keski-Suomen Opisto
Kiljavan opisto
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Kronoby folkhögskola
Kuusamo-opisto
Lahden kansanopisto
Lieksan kristillinen opisto
Limingan Kansanopisto
Länsi-Suomen opisto
Lärkkulla
Murikka-opisto
Muurlan Opisto
Oriveden Opisto
Peräpohjolan Opisto
Pohjantähti-opisto
Pohjois-Karjalan opisto
Päivölän Kansanopisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Reisjärven kristillinen opisto
Savonlinnan kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Suomen Nuoriso-opisto
Työväen Akatemia
Valamon opisto
Valkealan kristillinen kansanopisto
Västra Nylands folkhögskola
www.kansanopistot.fi
logoKansanopisto on monipuolinen aikuisoppilaitos. Kansanopisto tarjoaa
vaihtoehdon ja auttaa Sinua löytämään ja toteuttamaan oman opintopolkusi.
"Opiskelu on todella kivaa ja rentoa, on ylittänyt odotukset täysin!"
(peruskoululinjan opiskelija)
Pikahaku:
etsi
Mitä siellä opiskelisin?
Kansanopistoissa opetus on useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Opistot tarjoavat myös ammatillista koulutusta, kymppiluokkia, peruskoulu- ja lukio-opetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttaja- koulutusta.

Lue lisää >>
Ota Opiksi
Tule
Kymppiluokalle!
Etusivu > esittely
Monien mahdollisuuksien kansanopisto

Kansanopisto on Suomen laaja-alaisin oppilaitosmuoto. Kansanopistot tarjoavat yleissivistävien opintolinjojen (esim. taide, kielet, kasvatus, teologia) lisäksi ammatillista koulutusta, avoimen yliopiston opintoja, perus- ja lukio-opetusta sekä kymppiluokkia, erityisopetusta, maahanmuuttajakoulutusta ja lyhytkursseja. Kansanopistojen pitkäkestoisissa koulutuksissa opiskelee vuosittain yli 12.000 opiskelijaa.
Suomessa on 85 kansanopistokampusta Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Taustaltaan opistot voi jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Kaikki opistot saavat rahoitusta valtiolta ja useimmat ovat yksityisiä.
Kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia, eli halutessaan opiskelija voi asua opiston asuntolassa. Asuntola-asuminen ja pienet opetusryhmät tekevät opiskelusta yhteisöllistä.
Yleissivistävillä kansanopistolinjoilla opiskelu on maksullista. Opiskelu ja asuminen kansanopiston peruskoululinjalla, kymppiluokalla, lukiossa ja ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa on pääosin maksutonta.
Kansanopisto-opintojen ajalle voi hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta koulutuksesta riippuen.

Tiesitkö että: Opintovuosi kansanopistossa ei vaikuta paikkaasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä

Mikäli tulevaisuudessa haet korkeakouluun, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa. Syksystä 2014 eteenpäin korkeakoulut voivat varata osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Opiskelupaikkojen varaamisella pyritään siihen, että entistä suurempi osa opiskelupaikan saavista olisi aidosti uusia korkeakouluopiskelijoita, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa korkeakoulussa.

Ketkä sitten katsotaan yhteishaussa ensikertalaisiksi?
Ensikertalaiseksi katsotaan henkilö, jolla ei ole 1) suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa ja/tai 2) suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Voit siis opiskella huoletta kansanopistossa menettämättä paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä!

Kansanopistolinjat

Kansanopistojen yleissivistävät linjat kestävät yleensä yhden lukuvuoden.
Kansanopistovuoden aikana voi kerrata kouluaineita, perehtyä erityisaloihin ja kokeilla ihan uutta tapaa opiskella. Monilla kansanopistolinjoilla valmistaudutaan jatko-opintoihin ja suoritetaan avoimen yliopiston opintoja, jotka voi hyödyntää myöhemmissä yliopisto-opinnoissa.
Linjoilta ei valmistuta tutkintoon. Linjan suorittamisesta saa todistuksen ja 6 lisäpistettä haettaessa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.
Yleissivistävät linjat ovat maksullisia. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut, kuten materiaalihankinnat.
Tiettyihin kohderyhmiin kuuluvat opiskelijat voivat saada opintosetelin, jolla opinnot ovat ilmaisia tai niistä saa alennuksen.
Hakuajat ja pääsyvaatimukset ovat linja- ja opistokohtaisia, kuitenkin yleensä opintoihin haetaan keväällä ja kesällä. Läpi lukuvuoden voi kysyä peruutuspaikkoja.
Opiskelijat otetaan linjalle joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai soveltuvuustestin tai pääsykokeen perusteella. Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella hakemuksella tai opistosta saatavalla hakulomakkeella.
Myös ulkomaalaiset opiskelijat voivat hakea kansanopistoihin, mutta vain joissakin opistoissa on mahdollista opiskella englanniksi.
Kansanopistot järjestävät myös lukuvuotta lyhyempiä yleissivistäviä linjoja. Ne kestävät kuitenkin vähintään 8 viikkoa. Kuten pitkät kansanopistolinjat, lyhyemmätkin ovat maksullisia.

>>> Kansanopistolinjat hakukoneella

Avoin yliopisto

Monet kansanopistot tarjoavat avoimen yliopiston tai korkeakoulun opintoja. Opinnot järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Suurin osa opetustarjonnasta on eri oppiaineiden perusopintoja, mutta joissain aineissa voi opiskella myös pidemmälle. Kansanopistovuoden aikana voi suorittaa yhden tai kahden aineen perusopinnot. Avoimen korkeakoulun opinnot voivat olla lisänä yleissivistävällä linjalla tai opintojen pääsisältö.
Suoritetut opintopisteet voi hyödyntää, kun pääsee yliopistoon tai korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.
Suoritettujen avoimen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta.

>>> Avoin yliopisto-opetus hakukoneella

Perusopetus

Perusopetuksen (peruskoulun) opintoja voi suorittaa parissa kymmenessä kansanopistossa aikuisten perusopetuksessa. Niissä voi suorittaa koko peruskoulun oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen. Koko oppimäärän suorittaminen on maksutonta.
Kansanopiston peruskouluopintoihin voivat hakea vähintään 17-vuotiaat, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta. Aikuisten perusopetuksessa tarjolla on alkuvaiheen (sis. lukutaitovaihe) ja päättövaiheen opintoja. Hakumenettely on opistokohtainen. Opintoihin voi hakea valtion opintotukea. Kansanopistojen peruskoululinjoilla opiskelevat voivat myös saada maksuttoman asuntolapaikan opistolla tietyin ehdoin.

>>> Perusopetus hakukoneella

Kansanopistokymppi

Kansanopistossa voi käydä kymppiluokan eli osallistua perusopetuksen lisäopetukseen. Vuoden kestävien
opintojen aikana voi korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Lisäksi kansanopistokympin suorittamisesta saa 6 lisäpistettä haettaessa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.
Kympillä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Myös kansanopistokympeillä opiskelevat voivat saada maksuttoman asuntolapaikan tietyin ehdoin. Kymppiluokka on maksuton niille, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.
Sähköinen haku osoitteessa www.opintopolku.fi

Katso YouTube-video

Kansanopistolukio

Viidessä kansanopistossa voi suorittaa lukion opintoja. Opiskelija voi valmistua ylioppilaaksi tai suorittaa
osia lukion päättötodistuksesta. Kansanopistolukioissa noudatetaan aikuislukion opetussuunnitelmaa.
Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Yksittäisiä kursseja suorittavilta aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja.

>>> Lukio-opetus hakukoneella

Ammatillinen peruskoulutus

Eri kansanopistoissa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia suorittaa ammatillinen perustutkinto. Ne antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opinnoista voi valmistua esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan tehtäviin, kuten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi tai lastenohjaajaksi. Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta.
 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavia erilaisia koulutuksia on tarjolla yhteensä noin 20 vaihtoehtoa. Yleisimpiä tutkintoja ovat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, -erikoisammattitutkinto sekä seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, joista voi valmistua esimerkiksi koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen, lasten ja nuorten erityisohjaajan sekä suntion tehtäviin.

Ammatillisessa koulutuksessa tutkintorakenne ja -nimikkeet muuttuvat asteittain vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tutkinnoista tulee aiempaa laajempia kokonaisuuksia ja tutkintojen määrä vähenee. Yhdessä tutkinnossa on useampia osaamisaloja. Kysy lisätietoja tutkinnoista ja niiden osaamisaloista ammatillista koulutusta järjestävistä opistoista.

Joissakin opinnoissa tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Se on sekä nuorille että aikuisille sopiva tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa tutkinto työn ohessa.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan 1.1.2018 alkaen pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. 


Opintoihin haetaan yhteishaun kautta sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

>>> Ammatillinen peruskoulutus hakukoneella

Erityisopetus

Maassamme on kaksi erityiskansanopistoa, Kuurojen kansanopisto ja Lehtimäen opisto. Lisäksi useissa muissa kansanopistoissa järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutusta.

>>> Erityisopetus hakukoneella

Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajakoulutus
Maahanmuuttajat voivat hakeutua kansanopistoihin kaikkiin samoihin opintoihin kuin muutkin. Lisäksi erityisesti maahanmuuttajia varten on seuraavia opintoja:

  • kotoutumista edistävä maahanmuuttajakoulutus
  • lukutaidon koulutus
  • aikuisten perusopetus (lukutaitovaihe, muu alkuvaihe, päättövaihe)
  • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Monesti koulutus on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat voivat saada opintoihinsa opintoseteliavustusta, jolloin opintomaksuihin myönnetään alennus tai opinnot ovat täysin maksuttomia. Kotoutumissuunnitelmaan sisältyvät ns. omaehtoiset koulutukset ovat maksuttomia.

>>> Maahanmuuttajakoulutus hakukoneella

Lyhytkurssit

Pitkien linjojen ja tutkintoon valmistavien koulutusten lisäksi kansanopistot järjestävät lyhytkursseja. Lyhytkurssit kestävät yleensä viikonlopun tai viikon ja niitä järjestetään erityisesti kesällä, mutta myös läpi vuoden. Lyhytkurssit ovat maksullisia.

Lyhytkurssien hakukone: www.kansanopistot.fi

Opiskeluajan toimeentulo

Kansanopisto on toisen asteen oppilaitos ja opiskelijat voivat hakea Kelasta opintotukea opiskelun ajaksi. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Asuntolassa asuvat kansanopistolinjojen opiskelijat ovat oikeutettuja asumislisään.
Jos opiskelijalla on riittävä työhistoria, hänellä voi olla oikeus hakea aikuiskoulutustukea. Opintojen ajaksi tulee jäädä opintovapaalle. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää.
Vähintään 25-vuotias työtön henkilö voi olla oikeutettu kansanopistossa opiskellessaan työttömyysetuuteen omaehtoisen koulutuksen ajalta. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää, täyttyvätkö tuen myöntämisen ehdot. Tukea täytyy hakea ennen opintojen alkua.

Katso lisää:
www.kela.fi
www.koulutusrahasto.fi
www.mol.fi

Opintosetelit

Opintoseteliavustusten kautta useat opistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta kansanopistolinjojen opintomaksuihin
tai kokonaan maksuttomia opintoja. Voit saada opintosetelin, jos kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:

  • peruskoulun päättäneet nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa
  • maahanmuuttajat
  • työttömät
  • henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai jotka kokevat oppimisvaikeuksia.

KANSANOPISTOT MUISSA POHJOISMAISSA

Yhteydet muiden pohjoismaiden kansanopistoihin löytyvät Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (Nordiska folkhögskolrådet) sivuilta:
www.nordiskafolkhogskolor.org

Missä sitä opiskelisin?
kartta Suomessa toimii 87 kansanopisto- kampusta. Kampuksia on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Niistä 16 on ruotsinkielisiä. Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot.

Opistot kartalla >>
Kansanopistoblogit
Kansanopistoblogit
Monet kansanopistot ylläpitävät blogeja,
jotkut jopa useampia.

Bloggaaviin opistoihin >>
Suomen Kansanopistoyhdistys