X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Uudet opetussuunnitelmat aikuisten perusopetukseen ensi vuoden alusta
Opetushallitus on hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet. Tämän vuoden alussa annetun tuntijakoasetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

Ensi vuoden alusta lähtien aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot. Erityisesti lukutaito- ja alkuvaiheessa voidaan opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen lukea hyväksi.

Kyseessä on merkittävä muutos, sillä aikuisten perusopetuksen tuntijakoa ei ole muutettu vuoden 1994 jälkeen ja nyt myös alkuvaiheeseen saadaan tuntijako ensi kertaa.

Vuoden 2018 alusta lähtien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarvitsevat, joilta perusopetus on suorittamatta, ohjataan aikuisten perusopetukseen. Valmistava koulutus on jatkossa tarkoitettu vain oppivelvollisuusikäisille.

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelu aloitettiin syksyllä 2016 työryhmässä, jossa oli edustajia sekä opetushallinosta että aikuisten perusopetusta järjestävistä oppilaitoksista. Perusteluonnoksesta järjestettiin lausuntokierros helmikuussa 2017 ja luonnos oli samaan aikaan kommentoitavana verkossa.

Perusteet verkossa

Opetushallituksen blogi

22.06. 15:14