X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Työelämäopistojen koulutuspalaute-kyselyn raportti
Työelämäopistot eli T-opistot keräävät viivästettyä opiskelijapalautetta yhteisin puolivuosittain tehtävin sähköisin  kyselyin. Koulutuspalaute -kyselyn tarkoituksena oli selvittää keväällä 2017 koulutuksissa käyneiltä kuinka hyvin koulutusten järjestämisessä onnistuttiin ja kuinka koulutukset palvelivat oppimista. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja sen koordinoi Työväen Sivistysliitto TSL. Lisäksi T-opistoista mukana olivat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, JHL-Opisto, Murikka-opisto, Työväen Akatemia ja Aktiivi-Instituutti.

Kyselyssä selvitettiin koulutuksista saatua hyötyä, koulutuksen tavoitteiden toteutumista, opetuksen laatua sekä ay-luottamushenkilöille suunnatussa koulutuksessa ja käytännön järjestelyissä onnistumista. ä. Kevään kyselystä saatuja tuloksia verrataan syksyn 2016 koulutuksista tehtyyn vastaavaan kyselyyn. Koulutuspalaute -kyselyyn vastasi yhteensä 938 henkilöä, joista yli puolet oli naisia ja noin puolet yli 50 -vuotiaita.

Murikka-opistoa koskevan arvioinnin mukaan, Murikka onnistui opettamaan koulutuksiin osallistuneille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa, josta on ollut apua luottamustehtävän hoidossa. Koulutuksen sisältö, ilmapiiri, opetusmetodit ja ammattimaiset kouluttajat sekä oppimiseen saatu vertaistuki muilta osallistujilta saivat paljon kiitosta. Pääasiassa kokonaisuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Murikan sijaintiin, ympäristöön ja ruokailuun oltiin erittäin tyytyväisiä, mutta remontin valmistumista odotetaan malttamattomasti.

Linkki kyselyraporttiin:

Kyselyraportti

9.8 10:16