X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa

NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa

Suomen Kansanopistoyhdistyksen koordinoimassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa: NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa on tuotettu kaksi julkaisua.

Hankkeen tavoitteena oli mallintaa kansanopistojen ja työpajojen palveluja aiemmasta poikkeavalla tavalla uudenlaiseksi nuorille suunnattavaksi palvelukokonaisuudeksi ja saada nuoret koulutuksen ja työelämän piiriin tai toimimaan muulla tavalla aktiivisesti oman osallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös tukea oppimisvalmiuksien kehittymistä, jatko-opintomahdollisuuksien paranemista, työllistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat NEET-nuoret (koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret), jotka erityisesti hyötyisivät oman osallisuuden ja aktiivisena kansalaisena toimimisen kehittämisestä.

Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, jonka hankekumppaneina toimivat Valtakunnallinen Työpajayhdistys ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Hankkeen julkaisuihin on koottu hankkeen toimijoiden näkökulmia NEET-käsitteeseen ja nuoruuteen sekä kansanopistojen ja työpajojen toimintamalleja hankkeessa kokeillun perusteella. Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama toimintatutkimus hankkeen piirissä lisäsi toimintakokonaisuuteen sidoksissa olevien itseymmärrystä ja tuki osallisten kokemusten jäsentämistä. Tässäkin hankkeessa on osoitettu, ettei NEET-nuori ole aina sama kuin syrjäytymisvaarassa oleva nuori. Siksi toimijat pitävät parempana nimitystä ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret. Nimitystä tärkeämpää kuitenkin on, että ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret vahvistivat itsetuntoaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiaan hankkeessa toteutetuissa kokeilussa.

Tutustu hankkeen julkaisuihin:

Osallisuutta tukevat menetelmät ja toimijoiden yhteistyö NEET-nuorille soveltuvien palvelujen perustana (PDF)

Ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret - näkökulmia ja toimintatapoja (PDF)
8.6 16:28