X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Transformatiivinen oppiminen ja sivistys esillä ammattikasvatuksen aikakausikirjassa
Transformatiivinen oppiminen ja sivistys ovat esillä Ammattikasvatuksen aikakausikirjan 5/2018 Digitaalisessa erikoisnumerossa
Ammattikasvatuksen aikakausikirjassa 05/2018 on julkaistu Jani Siirilän, Erkka Lainisen, Jukka Tikkasen, Arto O. Salosen ja Tytti Pantsarin tutkimusartikkeli ”Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa”. Artikkelissa todetaan, että elämme antroposeenin aikaa, jossa ihminen on suurin yhteisen tulevaisuuden määrittäjä. Tutkimuksessa tutkittiin empiirisesti antroposeenin ajan haasteeseen vastaavan suuren tarinan (metanarratiivi) piirteitä. Todettiin, että tarvitsemme kykyä luoda kestävämpiä tulevaisuusnäkymiä, joka edellyttää sivistyksellisten kysymysten tarkastelua avarasti ja syvästi.

Tutkimustulosten mukaan antroposeenin ajan haasteeseen vastaava metanarratiivi koostuu rauhasta, ihmisen ja häntä ympäröivän todellisuuden tasapainosta sekä kaikkien mahdollisuudesta kokea elämänsä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Selvitystyö ja artikkeli liittyvät Suomen Kansanopistoyhdistyksen OPPI-hankkeeseen, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Erkka Lainisen artikkeli ”Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana” on julkaistu myös Ammattikasvatuksen aikakausikirjassa 05/2018. Tutkimusartikkelissa käsitellään ekososiaalisen sivistyksen viitekehystä kasvatusfilosofisen tutkimuksen pohjalta, tarkastellaan sivistyskäsityksen arvopohjaa sekä transformatiivista oppimista ekososiaalisen sivistymisen läpäisevänä elementtinä. Tutkimuksen johtopäätöksenä Laininen kuvaa sivistymistä transformatiivisena oppimisprosessina, jossa ekososiaalisen sivistyksen arvot – systeeminen maailmasuhde, vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmisten ja eliökunnan suhde sekä tulevaisuusorientaatio – jalostuvat sisäiseksi kompetenssiksi. Laininen tiivistää ekososiaalisen sivistymisen määritelmään ihmisestä, jolla on kyky edistää ekososiaalista sivistystä sosio-elokogisen maailmasuhteen omaavana vastuullisena ja myötätuntoisena maailmankansalaisena, joka on ymmärtänyt elämää ylläpitävien tekijöiden tärkeysjärjestyksen sekä kohtuullisuuden merkityksen.


Digitaalinen erikoisnumero30.1 10:19